Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Οι εκπαιδευτικοί «αποτιμούν» τους νέους διευθυντές

Το υπουργείο Παιδείας επιφυλάσσεται να καταθέσει ρύθμιση για τον τρόπο επιλογής των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης συνολικά
Συμπληρώνοντας “φύλλα αποτίμησης” του εκπαιδευτικού έργου, της προσωπικότητας και της συγκρότησης των υποψήφιων διευθυντών τους, οι μόνιμοι δάσκαλοι και καθηγητές θα έχουν τη δυνατότητα να τους αξιολογήσουν. Αυτό προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που εισήχθη χθες στη Βουλή με τη διαδικασία του επείγοντος εν όψει της λήξης της θητείας των σημερινών διευθυντών στα σχολεία στα τέλη Ιουλίου.

Ειδικότερα, αφού γίνουν γνωστές οι υποψηφιότητες για τις θέσεις των νέων διευθυντών, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα συνεδριάζουν για να συμπληρώσουν το πρακτικό που καταρτίζουν το υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο ο Σύλλογος Διδασκόντων θα γνωμοδοτεί υπέρ ή κατά των υποψηφίων.

Η διαδικασία
Οι θητείες των νέων διευθυντών ορίζονται πλέον ως τριετείς. Με το νέο ν/σ οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα όπου υπηρετούν.
Όμως, όσοι για δύο συνεχόμενες θητείες έχουν υπηρετήσει ως διευθυντές στη σχολική μονάδα δεν επιτρέπεται να υποβάλουν ξανά αίτηση γι’ αυτή, αλλά για όποια άλλη θέλουν.
Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, καταρτίζεται από Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων διευθυντών, επί του οποίου μπορούν να γίνουν ενστάσεις.
Στη συνέχεια το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σε επταμελή σύνθεση, καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους και, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των εκπαιδευτικών, καταρτίζει Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα υποψηφίων διευθυντών. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία των ενστάσεων.
Τέλος, υποβάλλονται Τελικοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες στον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με το νομοσχέδιο ορίζεται ότι ως διευθυντές των σχολείων ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται μόνον οι εκπαιδευτικοί των κλάδων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ προβλέπεται πρώτη φορά η δυνατότητα επιλογής διευθυντών ειδικών νηπιαγωγείων.

Άλλες διατάξεις
Με άλλες διατάξεις παρατείνεται η θητεία των πρυτάνεων και προέδρων στα ΑΕΙ για τρεις ακόμη μήνες, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις αποσπάσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους πτυχίου κατώτερης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής να μπουν στην Α’ Τάξη ΕΠΑΛ, προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, η λειτουργία παραρτημάτων ΕΠΑΛ σε νησιά που δεν λειτουργεί ΕΠΑΛ.
Ακόμη συγκροτείται Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του ισλαμικού τεμένους.
Ο φάκελος υποψηφιότητας για τις θέσεις των νέων διευθυντών πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσόντων που δεν μοριοδοτούνται.
Η μοριοδότηση επιμέρους κριτηρίων περιλαμβάνει: 10-12 μονάδες η επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση.
- 13 μονάδες η υπηρεσιακή κατάσταση, η καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (έως 14 μονάδες για τους διευθυντές εκπαίδευσης).
- Προφορική συνέντευξη ενώπιον των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (σε 7μελή σύνθεση).
Οι προϋποθέσεις επιλογής είναι:
- Δεκαετής τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα.
- Δεκαετή τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Στη διδακτική υπηρεσία
* Η άσκηση διδακτικού έργου.
* Οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου.
* Η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
* Αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ τουλάχιστον 6 μήνες.

avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου