Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση εγγραφών νηπίων μέσω ΕΣΠΑ για τον Δήμο Πέλλας

Το ΚΕΚΑΠΠΑ Δήμου Πέλλας ενημερώνει τις μητέρες οι οποίες επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπιά τους στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Πέλλας ότι έχει δημοσιευτεί η υπ’ αριθμών 5122/2017 προκήρυξη – πρόσκληση προς τους γονείς σύμφωνα με την οποία:
«Προσκαλεί

              Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
              Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
              Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια των παιδιών
              Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία
οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων,
παιδιών και ανόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση τους στην εργασία, μέσω της
παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές
υπηρεσίες.»…..«Οι ωφελούμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) να είναι εργαζόμενες (μισθωτές, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενες/νοι)
β) να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να
πιστοποιεί την ανεργία.
Στις ανωτέρω ωφελούμενες/νους χορηγούνται «Αξίες Τοποθέτησης» (Voucher), που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξη τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.»

Παράλληλα έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία κάθε ενδιαφερόμενος για να συμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει:
·        Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(www.eetaa.gr) την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι αιτήσεις
συμμετοχής
αποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 24.5.2017 έως 9.6.2017, στην
Διεύθυνση (
www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr ).
Το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει στις 24.5.2017 και ώρα 12.00. Κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 9.6.2017 και ώρα 24:00.
·        Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της « Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2017-2018, στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην ακόλουθη Διεύθυνση, ως ακολούθως:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι οι δομές που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΚΕΚΑΠΠΑ βρίσκονται παρακάτω:


Επωνυμία Δομής
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Γραφείο Παιδικού σταθμού Περιοχής Πενταπλατάνου Γιαννιτσών
2382022030
Γραφείο Β' Παιδικού σταθμού Περιοχής Γιαννιτσών
2382024804
Γραφείο Γ' Παιδικού σταθμού Περιοχής Γιαννιτσών
2382021313
Γραφείο Παιδικού σταθμού Περιοχής Πέλλας
2382032091
Γραφείο Παιδικού σταθμού Περιοχής Εργατικών Κατοικιών
2382029322
Γραφείο Παιδικού σταθμού Περιοχής Γαλατάδων
2382041977
Γραφείο Παιδικού σταθμού Περιοχής Μυλοτόπου
2382051246
Γραφείο Παιδικού σταθμού Περιοχής Κρύας Βρύσης
2382061226
Γραφείο Παιδικού σταθμού Περιοχής Άγιου Λουκά
2382062881
Γραφείο Παιδικού σταθμού Περιοχής Ακρολίμνης
2382062455
Γραφείο Α' Παιδικού σταθμού Περιοχής Γιαννιτσών
2382024804
Γραφείο Παιδικού σταθμού Περιοχής Παλαίφυτου
2382043070
Γραφείο Παιδικού σταθμού Περιοχής Καρυώτισσας
2382041226
Γραφείο Παιδικού σταθμού Περιοχής Αραβυσσού
2382099181Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στις ανωτέρω δομές καθώς και στα κεντρικά γραφεία του ΚΕΚΑΠΠΑ στην οδό Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά στο τηλ. 2382022503

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου