Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δήμο Πέλλας. Σήμερα και αύριο οι αιτήσειςΟ Δήμαρχος Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Πέλλας και συγκεκριμένα είκοσι (20) Εργατών Καθαριότητας.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 06/07/2017 έως και 07/07/2017 , στο ισόγειο, Γραφείο 3 του Δημοτικού Καταστήματος Πέλλας (Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου γωνία – Γιαννιτσά, αρμόδιος κ. Κυριάκος Σπυρίδης).Όλη η προκήρυξη:
Ο Δήμαρχος Πέλλας
Έχοντας υπόψη :
1)Την υπ’ αριθμ. 174/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ άριθμ. 7408/08-6-2017 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες στους Ο.Τ.Α.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Πέλλας και συγκεκριμένα είκοσι (20) Εργατών Καθαριότητας.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 06/07/2017 έως και 07/07/2017, στο ισόγειο, Γραφείο 3 του Δημοτικού Καταστήματος Πέλλας (Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου γωνία - Γιαννιτσά, αρμόδιος κ. Κυριάκος Σπυρίδης).
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πέλλας.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου