Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Βροχή κατασχέσεων αλλά τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται! 800 ανά ημέρα!Με καταιγιστικό ρυθμό επιβάλλονται πλέον οι κατασχέσεις στους οφειλέτες της εφορίας! To παράδοξο βέβαια είναι ότι παρόλα αυτά, τα ληξιπρόθεσμα χρέη από απλήρωτους φόρους και πρόστιμα, αντί να μειώνονται… αυξάνονται.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των κατασχέσεων μισθών, συντάξεων και γενικότερα τραπεζικών λογαριασμών φτάνει περίπου τις 730 την ημέρα.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ για το α΄ πεντάμηνο του 2017:

1. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών και νέων) ανέρχεται στα 95,186 δισ. ευρώ, 400 εκατ. επιπλέον από τον Απρίλιο που είχαν φτάσει στα 94,786 δισ. ευρώ. Κατά μέσο όρο δηλαδή, τα χρέη αυξάνονταν -αντί να μειώνονται- κάθε εργάσιμη μέρα κατά 18,2 εκατομμύρια ευρώ. 
Από το ποσό αυτό 90,43 δισ. ευρώ αφορούν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν προ το 2017, ενώ 4,748 δισ. ευρώ δημιουργήθηκαν από τις αρχές του έτους μέχρι και τα τέλη Μαΐου.
2. Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στο ελληνικό Δημόσιο ανέρχονται σε 3.881.795.
3. Σε 930.160 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις μισθών και τραπεζικών λογαριασμών. Από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 91.104 κατασχέσεις.
4. Αναγκαστικά μέτρα δύναται να ληφθούν σε 1,6 εκατ. οφειλέτες του Δημοσίου.
Από την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων της ΑΑΔΕ προκύπτει επίσης ότι 2.388.899 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις έχουν οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο από ένα ευρώ έως και πεντακόσια ευρώ και το συνολικό ποσό που χρωστούν φθάνει μόλις τα 340 εκατ. ευρώ.
Από τους ανωτέρω, 505.202 που αντιπροσωπεύουν το 11,7% του συνόλου χρωστούν το πολύ μέχρι 10 ευρώ ο καθένας και συνολικά μόλις 1 εκατ. ευρώ, 398.004 έχουν οφειλές μέχρι 50 ευρώ και συνολικά 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ 1.485.693, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 34,5% του συνόλου, οφείλουν από 50,01 έως και 500 ευρώ και συνολικά 327,8 εκατ. ευρώ.
Το 0,1% των οφειλετών που αντιστοιχεί σε 5.552 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστά στην εφορία το 76% του συνολικού χρέους ή διαφορετικά 72 δισ. ευρώ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι 5.552 οφειλέτες έχουν χρέη από 1,5 εκατ. ευρώ και άνω.
Ειδικότερα:
1. Από 1,5 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ χρωστούν 4.426 οφειλέτες και το χρέος τους φθάνει στο ποσό των 16,3 δισ. ευρώ.
2. Από 10 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ χρωστούν 1.056 φορολογούμενοι. Το συνολικό τους χρέος ανέρχεται στα 26,8 δισ. ευρώ.
3. Από 100 εκατ. ευρώ και άνω χρωστούν 69 οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου. Κατά μέσον όρο ο καθένας χρωστάει 415 εκατ. ευρώ.
Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί στο β΄εξάμηνο του έτους, αφού από τον Ιούλιο έρχονται τα νέα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά  φόρου εισοδήματος, αλλά και ο ΕΝΦΙΑ του 2017.
ΤτΕ: Ζητεί από τις τράπεζες πληροφορίες για τους μεγάλους οφειλέτες
Την ίδια ώρα, αναλυτικές πληροφορίες για τους μεγάλους οφειλέτες, των οποίων το συνολικό υπόλοιπο υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες και άλλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου, σε μια προσπάθεια να καταγραφεί το προφίλ των οφειλετών αλλά και η εισπραξιμότητα των οφειλών.
Αναλυτικά, με Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ, δίνονται οδηγίες για την υποβολή περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους. Πρόκειται για αντικατάσταση προηγούμενης οδηγίας από την ΤτΕ που είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2016.
Σύμφωνα με την πράξη Διοικητή ΤτΕ αριθμ. 2679/2017, τις καταστάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.), με έδρα στην Ελλάδα, καθώς, επίσης, τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων και τα υποκαταστήματα των ανωτέρω χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, με έδρα εκτός Ελλάδας (εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα.
star.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου