Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Σκληραίνουν τη στάση τους οι τράπεζες στους «κόκκινους» δανειολήπτεςΑυστηρότερες γίνονται οι τράπεζες απέναντι στους «κόκκινους» δανειολήπτες ούτως ώστε να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία αυξήθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2017, κυρίως λόγω νέων εισροών επισφαλειών στη στεγαστική πίστη. Σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί και η επίσκεψη μέσα στο επόμενο διάστημα των στελεχών του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ στην Αθήνα, στο να εξετάσουν δηλαδή εκ τους σύνεγγυς την κατάσταση και να διαβουλευθούν με τις Διοικήσεις
των τραπεζών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς το 2017 θα κλείσει με καταγγελίες 120 χιλιάδων δανείων, στεγαστικών, καταναλωτικών και επαγγελματικών, ύψους 5 δισ. ευρώ περίπου, ωστόσο οι καταγγελίες αυτές δεν αρκούν για να κρατήσουν εντός των στόχων που έχει θέσει ο SSM τα πιστωτικά ιδρύματα, κυρίως διότι σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στους πλειστηριασμούς και οι τράπεζες δεν μπορούν να ανακτήσουν μέρος της αξίας των δανείων μέσω της ρευστοποίησης των ενεχύρων.
Ωστόσο οι τραπεζίτες ευελπιστούν πως με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να βγαίνουν στο σφυρί περί τα 20.000 ακίνητα ετησίως. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως στο πρώτο εξάμηνο του 2017 στις αίθουσες των δικαστηρίων έφτασαν μόλις 2.000 υποθέσεις. 
Πέραν όμως από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, οι διοικήσεις των τραπεζών δίνουν μεγάλο βάρος και στην ενεργοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών από τον επόμενο μήνα. Οι τράπεζες ευελπιστούν στην ταχεία ρύθμιση δανειακών φακέλων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών με την ενεργοποίηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τον οποίο αναμένεται να λειτουργήσει βάσει του υπάρχοντος χρονοδιαγράμματος στις 3 Αυγούστου.
Στις ευνοϊκές του διατάξεις θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις κάθε μορφής που είχαν δημιουργήσει οφειλές προς τράπεζες, Εφορία και Ταμεία τουλάχιστον 20.000 ευρώ έως και τις 31.12.2016 και αξιολογούνται ως βιώσιμες. Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών προβλέπεται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όσες δηλαδή απασχολούν έως 10 εργαζομένους, τυποποιημένη διαδικασία ρύθμισης χρεών από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Μέσω αυτής θα προσφέρεται η δυνατότητα αποπληρωμής τους σε 120 δόσεις, με ταυτόχρονη διαγραφή των τόκων υπερημερίας από τις τράπεζες και των προσαυξήσεων από τους φορείς του Δημοσίου.
Αυτοματοποιημένη θα είναι επίσης και η διευθέτηση των οφειλών για μικρές επιχειρήσεις με οφειλές από 50.000 έως 2.000.000 ευρώ και ετήσιο τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα εκπονείται βάσει συγκεκριμένων αριθμοδεικτών. Με βάση το κριτήριο της βιωσιμότητας θα προσδιορίζεται το τελικό κούρεμα των οφειλών. Για μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οφειλές οι ρυθμίσεις θα είναι εξατομικευμένες ενώ η εκπόνηση ανάλυσης βιωσιμότητάς τους θα είναι υποχρεωτική.
Πέρα από το ελάχιστο όριο οφειλών, για να ενταχθεί μία επιχείρηση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα πρέπει, αν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σε τουλάχιστον μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις να εμφανίζει θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), ενώ εφόσον τηρεί διπλογραφικό σύστημα θα πρέπει σε μία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολής της αίτησης να εμφανίζει θετικό EBITDA και να έχει θετική καθαρή θέση.
Τα «κόκκινα» δάνεια στα σχέδια της Κομισιόν
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ήδη από τις αρχές Ιουνίου εννιά νέες «δράσεις προτεραιότητας», στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης της πρωτοβουλίας για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (capital markets union, CMU), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η παροχή βοήθειας στις τράπεζες για την πώληση των «κόκκινων» δανείων τους.
Συγκεκριμένα, είχε αναφερθεί ως προτεραιότητα «η υποβολή μέτρων για τη στήριξη των δευτερογενών αγορών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) και εξέταση νομοθετικών πρωτοβουλιών για να ενισχυθεί η ικανότητα των ενέγγυων πιστωτών να ανακτούν αξία από εξασφαλισμένα δάνεια σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες».
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, είχε δηλώσει ότι «οι υπηρεσίες της Κομισιόν θα ξεκινήσουν σύντομα μία δημόσια διαβούλευση σχετικά με πιθανές δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση αυτών των δευτερογενών αγορών δανείων».
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σύμφωνα με την τότε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ενδιάμεση αναθεώρηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών προβλέπει τις εξής δράσεις προτεραιότητας:
1. ενίσχυση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, με σκοπό την προαγωγή της αποτελεσματικότητας της συνεπούς εποπτείας σε ολόκληρη την ΕΕ και εκτός αυτής
2. δημιουργία ενός πιο αναλογικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την εισαγωγή των ΜΜΕ στις δημόσιες αγορές
3. επανεξέταση της μεταχείρισης προληπτικής εποπτείας των επιχειρήσεων επενδύσεων
4. αξιολόγηση των προοπτικών για ένα πλαίσιο της ΕΕ για την χορήγηση αδειών και διαβατηρίων για δραστηριότητες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας
5. υποβολή μέτρων για τη στήριξη των δευτερογενών αγορών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) και εξέταση νομοθετικών πρωτοβουλιών για να ενισχυθεί η ικανότητα των ενέγγυων πιστωτών να ανακτούν αξία από εξασφαλισμένα δάνεια σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες
6. διασφάλιση της συνέχειας που θα δοθεί στις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση
7. διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής και εποπτείας των ΟΣΕΚΑ και των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ)
8. παροχή καθοδήγησης σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τη μεταχείριση των διασυνοριακών επενδύσεων στην ΕΕ, και ενός κατάλληλου πλαισίου για τον φιλικό διακανονισμό των διαφορών που αφορούν επενδύσεις
9. πρόταση μιας συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξέταση μέτρων για τη στήριξη της ανάπτυξης των τοπικών και περιφερειακών κεφαλαιαγορών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου