Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Απάντηση Σκουρλέτη στον Γ.Καρασμάνη για την χρηματοδότηση των δήμων από ζημιέςΣε Ερώτηση που κατέθεσε ο Γιώργος Καρασμάνης στο Υπουργείο Εσωτερικών για ζημιές που προκλήθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ο αρμόδιος Υπουργός έδωσε την παρακάτω απάντηση :
«Από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της ΣΑΕ 055 που αφορά στο ΄΄Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας΄΄,
εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 4641/15-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΕΖ465ΦΘΕ-4ΙΘ) απόφαση χρηματοδότησης για το Δήμο Αλμωπίας Ν. Πέλλας ποσού 20.000,00 Ευρώ καθώς και η με αριθμ. πρωτ. 6092/23-02-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΝΡ465ΧΘ7-7ΦΛ) απόφαση χρηματοδότησης για το Δήμο Έδεσσας ποσού 15.000,00 Ευρώ.
Επιπρόσθετα, για το Δήμο Σκύδρας Ν. Πέλλας εκδόθηκαν η με αριθμ. πρωτ. 30664/09-12-2016  (ΑΔΑ: ΩΔΜΙ465ΦΘΕ-Ε9Θ) απόφαση χρηματοδότησης ποσού 55.000,00 Ευρώ και η με αριθμ. πρωτ. 10965/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΧΒ465ΧΘ7-1ΕΦ) απόφαση χρηματοδότησης ποσού 120.000,00 Ευρώ.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου