Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας.Δείτε τα θέματα.Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας τη Δευτέρα 24 Ιουλίου στο δημοτικό μέγαρο στα Γιαννιτσά.Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
1) Ιεράρχηση αναγκών τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ( άρθρο 24 του Ν. 4479/2017 και της αριθμ. 19/30-6-2017 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ).
2) Έγκριση διακεκομμένου ωραρίου εργασίας του τμήματος καθαριότητας και αποκομιδής
απορριμμάτων κατά τις ημέρες λαϊκών αγορών.
3) Έγκριση της αριθμ. 69/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά στην 4η αναμόρφωση του πρ/σμού της για το 2017.
4) Καθορισμός αριθμού μαθητείας για αποφοίτους των ΕΠΑΛ Δήμου Πέλλας
5) Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Κατασκευή κόμβου της διασταύρωσης των οδών Ιωάννη Μεταξά και Καζαντζίδη στη Δ.Ε Κρύας Βρύσης , πρ/σμού: 255.000,00 € Α.Μ. 15/2014.
6) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Παρέμβαση στο παλιό κοινοτικό κατάστημα Εσωβάλτων και μετατροπή του σε Λαογραφικό Μουσείο , πρ/σμού: 170.000,00 €.
7) Ορισμός μηχανικών για τον χαρακτηρισμό εδαφών του έργου: Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου , πρ/σμού: 2.671.133,60 € της πράξης με τίτλο: Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων – Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μ. Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας,
8) Ορισμός των μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου, Α.Μ. 29/2012.
9) Έγκριση ή μη 7ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης – Ακρολίμνης , Α.Μ. 18/2014.
10) Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 17/2014.
11) Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή τμημάτων οδών Πλαστήρα- Καράϊτση και ασφαλτόστρωση Κ. Μεθοδίου – Ολυμπιονικών – Σουμελάς Δ.Ε Γιαννιτσών.
12) Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Ανάπλαση Πλατανότοπου με παρεμβάσεις ήπιας μορφής.
13) Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων.
14) Έγκριση ή μη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας για την υλοποίηση του υποέργου 5 « Αρχαιολογικές εργασίες» στο πλαίσιο της Β΄ φάσης της πράξης « Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας – Νέας Πέλλας.
15) Έγκριση διοργάνωσης εμποροπανήγυρης και 30ης Γεωργικής Βιοτεχνικής Έκθεσης Κρύας Βρύσης.
16) Διαγραφή οφειλών
17) Έγκριση γενομένης μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση των σχετικών δαπανών μετακίνησής του.
18) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Πέλλας.
19) Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου.
20) Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείων του κοινοτικού καταστήματος Αθύρων στον πολιτιστικό σύλλογο Αθύρων.
21) Έγκριση εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αμπελιών για την ανέγερση πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
22) Έγκριση προμήθειας δύο (2) ελαφρών φορτηγών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
23) Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση οδικού δικτύου φωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
24) Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές – θρησκευτικές πανηγύρεις του Δήμου Πέλλας για τον μήνα Αύγουστο 2017.
25) Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
26) Κατάργηση – διαγραφή παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
27) Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας Πέτρος Γκοσποντινούδης Ε.Ε.
28) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας ( Ε.ΣΥ.Φ).
29) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου