Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Έως και στο 30% της αξίας τους αντέχουν να πουλήσουν οι τράπεζες τα καταγγελμένα δάνεια



Το ποσό των 14 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να αποκομίσουν οι τράπεζες από την πώληση των δανείων που έχουν καταγγείλει και που ανέρχονται σε 48 δισ. ευρώ. Η πώληση των δανείων αυτών πρακτικά στο 1/3 της αξίας τους δεν θα δημιουργούσε αρνητικές επιπτώσεις στα κεφαλαιακά "μαξιλάρια" των τραπεζών, όπως εκτιμούν τράπεζες και ΤτΕ.


Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές, σε πρόσφατη συνάντηση του διοικητή της ΤτΕ Γ. Στουρνάρα με τους διευθύνοντες συμβούλους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, αναγνώρισαν ότι οι πωλήσεις "κόκκινων" δανείων πρέπει να επισπευσθούν αλλά και να αυξηθούν, ιδίως για δάνεια που δεν εμφανίζουν καμία προοπτική εισπραξιμότητας όντας σε πολυετή καθυστέρηση.

Τα καταγγελμένα δάνεια των τραπεζών και ειδικά αυτά που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις και καλύπτονται σχεδόν εξ' ολοκλήρου από προβλέψεις, είναι τα πρώτα που μπορούν να βγουν προς πώληση.

Καθώς σταδιακά θα διευρυνθούν οι πωλήσεις καταγγελμένων δανείων, το είδος και η αξία των εξασφαλίσεών τους θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη διενέργεια λογιστικών προβλέψεων από τις τράπεζες και συνακόλουθα για τη δυνητική τιμολόγηση μεταβιβάσεων χαρτοφυλακίου.

Η ΤτΕ εκτιμά ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν τα προβληματικά δάνειά τους σε τιμή αρκετά χαμηλότερη από την ήδη απομειωμένη αξία ισολογισμού, χωρίς να επηρεάζεται ο δείκτης κεφαλαιακής τους επάρκειας.

Ενδεικτικά, το σύνολο των καταγγελμένων δανείων ύψους 48 δισ. ευρώ, με αξία εξασφαλίσεων ύψους περίπου 22 δισ. ευρώ, θα μπορούσε δυνητικά να μεταβιβασθεί στο 30% της αξίας τους, ήτοι 14 δισ. ευρώ χωρίς να γίνει χρήση του υφιστάμενου υπερβάλλοντος κεφαλαιακού αποθέματος (capital buffer) των τραπεζών.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον για τα ανοίγματα σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (περιλαμβανομένων και των καταγγελθέντων) ή μόνο για τα καταγγελθέντα ανοίγματα, η αξία των εξασφαλίσεων υπερβαίνει κατά πολύ την αξία ισολογισμού (μετά από προβλέψεις) των εν λόγω δανείων.

Όπως έχει γράψει το Capital.gr, στις 25 Αυγούστου αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για το πρώτο προς πώληση "πακέτο" κόκκινων δανείων. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank, αρχικού κεφαλαίου 1,52 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,8 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προμηθειών κ.λπ.), το οποίο περιλαμβάνει μικρά καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από πιστωτικές κάρτες και υπεραναλήψεις. Όλα τα παραπάνω δάνεια βρίσκονται σε καθυστέρηση ετών, δεν έχουν καμία εξασφάλιση και καλύπτονται από προβλέψεις σχεδόν στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

Εν τω μεταξύ, ενεργό ρόλο στις πωλήσεις δανείων, και μάλιστα στο πιο "βαθύ κόκκινο", αναλαμβάνει και η PQH, ο Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής των δεκαέξι πιστωτικών και χρηματοδοτικών υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Όπως ανακοινώθηκε χθες, η πρώτη πώληση θα αφορά χαρτοφυλάκιο συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που αφορούν ακίνητα και κινητό εξοπλισμό, λογιστικής αξίας περίπου 271 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης περίπου 360 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία εκποίησης που θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις - στη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε αυτή των δεσμευτικών προσφορών -, αναμένεται να διαρκέσει περίπου 4 μήνες.

capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου